info@bezdriny.cz

+420 737 616 496

Zámkové dlažby

Zajistíme kompletní pokládku zámkové dlažby:

 • přijedeme a zaměříme dlážděnou plochu 
 • na základě Vaší volby typu a barvy dlažby připravíme cenovou nabídku
 • zaměříme niveletu kvůli odvodu povrchové vodu
 • stanovíme zatížení povrchu (chodník, pojezd do 3,5t., pojezd nad 3,5t.)
 • provedeme zemní práce - odbagrování stávajících povrchů (zemina, beton, aj.)
 • odvezeme a zlikvidujeme nepotřebné odpady
 • položíme obrubníky (palisády) do betonu
 • zhotovíme dle typu zatížení podkladní vrstvy a zhutníme
 • nainstalujeme odvodňovací prvky (liniové žlaby, drenáže, aj.), vč. napojení na kanalizaci
 • dovezeme, rozprostřeme a zhutníme pokládání jednotlivých vrstev
 • položíme dlažbu, zhutníme a zapískujeme
 • provedeme terénní úpravy
 • dále provádíme veškeré zemní práce, výstavbu oplocení a realizaci bazénů